do-przesuniecia-2

Wesołych Świąt !!!

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą wiele radości oraz refleksji dotyczących minionego okresu i planów na nadchodzący Nowy Rok W tych szczególnych dniach...
sejm_sala_obrad

Związek Polskich Parlamentarzystów w służbie Rzeczypospolitej

            Każda organizacja i stowarzyszenie stawia sobie cele i konkretne zadania. Nasz związek, z racji zrzeszających osób ma dwa...
sejm_sala_obrad

„Krajowy system ratowniczo-gaśniczy”

  Remiza jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Radlinie/Wodzisław Śląski/Ta jednostka działa w systemie KSRG .podobnie jak cały szereg innych ochotniczych formacji OSP z całego...
sejm_sala_obrad

Walne Zebranie Członków ZPP

Koleżanki i Koledzy,      Uprzejmie informuję, iż w dniach 2-4 (piątek, sobota i niedziela) grudnia 2016 r. w Ciechocinku  odbędzie się tegoroczne Walne Zebrania...
sejm_sala_obrad

Poszukujemy chętnych do współpracy w realizacji unijnego programu

Poszukujemy chętnych do współpracy w realizacji unijnego programu     Jest to możliwość wykonania wielu różnych inwestycji na terenie Ukrainy, dofinansowywanych przez Unię Europejską w...
sejm_sala_obrad

Składki członkowskie – przypomnienie

Koleżanki i Koledzy, w imieniu całego Zarządu ZPP, a szczególnie naszej skarbniczki Pani poseł Danusi Polak, chciałam przypomnieć o obowiązku opłacania składek członkowskich. Zostały...
sejm_sala_obrad

POWSTAŁY NOWE GRUPY EKSPERCKIE

Na posiedzeniu Zarządu Związku Polskich Parlamentarzystów w dniu 18 marca 2016 r. powołane zostały do kolejne grupy eksperckie, a mianowicie: Komitet Edukacji, Nauki i...
sejm_sala_obrad

Informacje o unijnych programach

   Poniżej zamieszczamy informacje o aktualnych naborach na różne unijne programy pomocowe. Programy dotyczą różnych regionów i obszarów działania. Może któryś z nich okaże...
sejm_sala_obrad

Gratulacje dla Pana Marszałka

Sz. Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu RP W imieniu całego Związku Polskich Parlamentarzystów pragniemy złożyć Panu serdeczne gratulacje w związku z wyborem na stanowisko...
sejm_sala_obrad

Pomóżmy naszemu Koledze

Szanowni Państwo, W imieniu  Fundacji Avalon Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym oraz zarządu naszego Związku zwracam się do Was z prośbą o finansowe wsparcie  naszego Kolegi ...
do-przesuniecia-2

Wesołych Świąt !!!

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą wiele radości oraz refleksji dotyczących minionego okresu i planów na nadchodzący Nowy Rok W tych szczególnych dniach...

sejm_sala_obrad
sejm_sala_obrad