Walne Zebranie Członków ZPP

Koleżanki i Koledzy,      Uprzejmie informuję, iż w dniach 2-4 (piątek, sobota i niedziela) grudnia 2016 r. w Ciechocinku  odbędzie się tegoroczne Walne Zebrania...

Poszukujemy chętnych do współpracy w realizacji unijnego programu

Poszukujemy chętnych do współpracy w realizacji unijnego programu     Jest to możliwość wykonania wielu różnych inwestycji na terenie Ukrainy, dofinansowywanych przez Unię Europejską w...

Składki członkowskie – przypomnienie

Koleżanki i Koledzy, w imieniu całego Zarządu ZPP, a szczególnie naszej skarbniczki Pani poseł Danusi Polak, chciałam przypomnieć o obowiązku opłacania składek członkowskich. Zostały...

POWSTAŁY NOWE GRUPY EKSPERCKIE

Na posiedzeniu Zarządu Związku Polskich Parlamentarzystów w dniu 18 marca 2016 r. powołane zostały do kolejne grupy eksperckie, a mianowicie: Komitet Edukacji, Nauki i...
sejm_sala_obrad

Informacje o unijnych programach

   Poniżej zamieszczamy informacje o aktualnych naborach na różne unijne programy pomocowe. Programy dotyczą różnych regionów i obszarów działania. Może któryś z nich okaże...
sejm_sala_obrad

Gratulacje dla Pana Marszałka

Sz. Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu RP W imieniu całego Związku Polskich Parlamentarzystów pragniemy złożyć Panu serdeczne gratulacje w związku z wyborem na stanowisko...
sejm_sala_obrad

Pomóżmy naszemu Koledze

Szanowni Państwo, W imieniu  Fundacji Avalon Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym oraz zarządu naszego Związku zwracam się do Was z prośbą o finansowe wsparcie  naszego Kolegi ...
sejm_sala_obrad

Można otrzymać legitymację członkowską

   Zarząd ZPP uprzejmie informuje, iż każdy z członków Związku Polskich Parlamentarzystów  ma możliwość otrzymania legitymacji członkowskiej.  Zainteresowani powinni przysłać na adres biura naszego...
sejm_sala_obrad

Sejm dyskryminuje byłych parlamentarzystów

   ,,Prezydium Sejmu (…) nie wyraziło zgody na umożliwienie byłym parlamentarzystom korzystania z wjazdu i parkowania na ternach sejmowych” – taką informację otrzymaliśmy od...
sejm_sala_obrad

Świadczenia z funduszu socjalnego Sejmu

   Może nie wszyscy z nas o tym wiedzą, ale byli posłowie i członkowie ich rodzin są uprawnieni do korzystania z pomocy materialnej z...