Author: ZPP*

Jubileusz - tort

GRATULACJE I ŻYCZENIA DLA UNII PRACY

Naszym Koleżankom i Kolegom z Unii Pracy składamy serdeczne gratulacje z okazji zaszczytnego Jubileuszu 25-lecia istnienia ich partii. Kierownictwu oraz wszystkim członkom partii życzymy...
sejm_sala_obrad

Pomóżmy naszemu koledze

Koleżanki i Koledzy, ponieważ nastał czas rozliczeń z fiskusem po raz kolejny chciałam przekazać Wam prośbę o finansowe wsparcie (w postaci 1 % podatku),...
sejm_sala_obrad

Składki członkowskie

W imieniu całego Zarządu naszego Związku, a szczególnie w imieniu naszej skarbniczki Danusi Polak, dziękuję wszystkim, którzy uiścili składki członkowskie za dotychczasowe okresy. Chciałam...