Author: ZPP*

sejm_sala_obrad

Składki członkowskie – przypomnienie

Koleżanki i Koledzy, w imieniu całego Zarządu ZPP, a szczególnie naszej skarbniczki Pani poseł Danusi Polak, chciałam przypomnieć o obowiązku opłacania składek członkowskich. Zostały...
sejm_sala_obrad

POWSTAŁY NOWE GRUPY EKSPERCKIE

Na posiedzeniu Zarządu Związku Polskich Parlamentarzystów w dniu 18 marca 2016 r. powołane zostały do kolejne grupy eksperckie, a mianowicie: Komitet Edukacji, Nauki i...