POWSTAŁY NOWE GRUPY EKSPERCKIE

Na posiedzeniu Zarządu Związku Polskich Parlamentarzystów w dniu 18 marca 2016 r. powołane zostały do kolejne grupy eksperckie, a mianowicie:

Komitet Edukacji, Nauki i Młodzieży – przewodniczący Pan Poseł Mirosław Krajewski

Sprawy: kształcenia (na każdym poziome) i dokształcania, wychowania przedszkolnego, oświaty dorosłych, wypoczynku, kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży, opieki nad dziećmi i młodzieżą, archiwów, polityki rozwoju nauki i postępu technicznego, szeroko pojętej działalności naukowej, samorządu uczniowskiego i studenckiego oraz w jednostkach badawczo – rozwojowych, a także sprawy realizacji aspiracji młodego pokolenia oraz społeczno – zawodowej adaptacji młodzieży.

Komitet Sprawiedliwości i Praw Człowieka – przewodniczący Pan Poseł Marian Curyło

Sprawy: przestrzegania prawa i praworządności, sądów, prokuratury, notariatu, adwokatury i obsługi prawnej, funkcjonowania samorządów adwokackiego i radcowskiego, sprawy przestrzegania praw człowieka.

Komitet Obrony Narodowej – przewodniczący Pan Poseł Eugeniusz Januła

Sprawy: obrony państwa, dotyczące zwłaszcza działalności sił zbrojnych, systemu oraz funkcjonowania obrony terytorialnej kraju i obrony cywilnej oraz sprawy zakładów przemysłu obronnego.

Komitet Spraw Zagranicznych – przewodniczący Pan Poseł Bolesław Borysiuk

Sprawy: polityki zagranicznej państwa.

Komitet Finansów Publicznych – przewodniczący Pan Poseł Stanisław Stec

Sprawy: systemu pieniężnego, kredytowego i podatkowego, płac i dochodów, budżetu i planów finansowych państwa, funduszy celowych, agencji i fundacji z udziałem Skarbu Państwa, ubezpieczeń majątkowych oraz ceł i statystyki.

Komitet Rolnictwa i Rozwoju Wsi – przewodniczący Pan Poseł Ryszard Stanibuła

Sprawy rolnictwa, ogrodnictwa, sadownictwa, skupu płodów rolnych, hodowli, spółdzielczości rolniczej, gospodarki i ochrony gruntów rolnych i leśnych, zaopatrzenia wsi i rolnictwa w środki produkcji, w tym melioracji i zaopatrzenia wsi w wodę, przemysłu spożywczego oraz przetwórstwa rybnego, społeczno-zawodowych organizacji rolników i sytuacji socjalno-bytowej ludności wiejskiej; do zakresu działania Komisji należą również sprawy określania kierunków demonopolizacji organów i struktur zajmujących się powyższą działalnością oraz rozwoju i modernizacji infrastruktury wsi oraz problematyka związana z oświatą i doradztwem rolniczym.

Komitet Energii i Skarbu Państwa – przewodniczący Pan Poseł Jan Bestry

Sprawy: sprawy polityki energetycznej państwa, sprawy gospodarki surowcami mineralnymi o charakterze paliw kopalnych, a także sprawy przekształceń form własności, w tym głównie sektora państwowego, oraz nadzoru nad własnością publiczną w gospodarce.

Komitet Polityki Społecznej i Rodziny – przewodnicząca Pani Poseł Halina Molka,

Sprawy: kształtowania polityki społecznej państwa, problemów socjalnych, ubezpieczeń społecznych, świadczeń socjalnych i pomocy społecznej, komunalnego budownictwa mieszkaniowego i problemów osób niepełnosprawnych oraz sprawy prawa pracy ( ochrony pracowników, bezpieczeństwa i higieny pracy, równego traktowania w zatrudnieniu, systemów płac, walki z bezrobociem, rynku pracy, zatrudnienia i ochrony praw pracowniczych obywateli polskich w krajach Unii Europejskiej, zatrudnienia absolwentów, a także sprawy związane z funkcjonowaniem rodziny, oraz równouprawnienia kobiet i mężczyzn w życiu zawodowym i społecznym.

   Jeśli ktoś z parlamentarzystów czuje się kompetentny i jest zainteresowany działaniem w którymś z w/w komitetów prosimy o przesłanie takiej informacji do Zarządu ZPP (e-mail: biuro@parlamentarzysci.pl)

   Dodać należy, iż jeszcze nie wszystkie obszary zostały ,,zagospodarowane”, a więc istnieje możliwość utworzenia innych komitetów. Każdy z nowo tworzonych komitetów określi tematyczny zakres swojego działania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>