Zaproszenie Na Walne Zebranie / porządek obrad

Walne Zebranie Członków

Związku Polskich Parlamentarzystów

w dniu 24 listopada 2017 r.

w

sali konferencyjnej Hotelu Olimpijskiego przy ul. Korczaka 23 w Tarnowskich Górach

Pierwszy termin Walnego Zebrania Członków wyznacza się na godz. 15.30. W przypadku, gdyby w pierwszym terminie nie uczestniczyła co najmniej połowa liczby członków stowarzyszenia wyznacza się drugi termin na godz. 16.00 w tym samym dniu.

Proponowany porządek Walnego Zebrania:

1. Otwarcie zebrania.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania.

4. Przedstawienie i zatwierdzenie Porządku obrad.

5. Wybór Komisji Wniosków i Uchwał.

6. Sprawozdanie Prezesa Jana Bestrego z działalności w okresie grudzień 2016 – listopad 2017 r. z uwzględnieniem gospodarki finansowej ZPP.

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w okresie grudzień 2016 – listopad 2017 r. wraz opinią w sprawie bilansu ZPP za 2016 r.

8. Dyskusja.

9. Przyjęcie sprawozdań oraz udzielenie skwitowania Zarządowi ZPP z działalności za 2016 r.

10. Wytyczenie kierunków działań na najbliższy rok w oparciu o ,,Główne kierunki działań lata 2015-2019’’ uchwalone podczas Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w dn. 27.06.2015 r.

11. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.

12. Podjęcie uchwał.

13. Zamknięcie obrad.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>