Misja/Wizja

Misja

Misją Związku Polskich Parlamentarzystów jest wykorzystanie potencjału intelektualnego Posłów i Senatorów Rzeczypospolitej, ich doświadczenia i wiedzy, troska o ich sprawy bytowe i zdrowotne, pomoc w organizacji wypoczynku i rekreacji oraz krzewienie zasad tolerancji, koleżeństwa i przyjaźni.


Wizja

Wizją naszego Związku jest stworzenie sprawnie działającej, koleżeńskiej i przyjaznej grupy osób kompetentnych, aktywnych intelektualnie, wzajemnie sobie pomagających, mających za podstawę dobro nie tylko jego Członków, ale i Obywateli całej naszej Ojczyzny.